Kanslichef, Halmstad Kommun

  • Halmstadjobb
  • Halmstad, Sweden
  • Aug 05, 2018
Heltidsanställd Management/Chef/Ledare Offentlig sektor Övrigt

Beskrivning av jobbet

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet i Halmstads kommun och ansvarar för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor.

Avdelningen för ledningsstöd har ansvar för ledning, styrning, samordning och stöd för det kommungemensamma arbetet med administration, sammanträdeshantering, säkerhet & trygghet, överförmyndarverksamhet och digitalisering. Detta innebär ansvar för att skapa och realisera strategier och styrdokument för kommunen och verka för förändringar i önskad riktning.

Avdelningen för ledningsstöd har sammanlagt cirka 37 medarbetare och är indelad i:
• kanslienheten
• överförmyndarkansliet
• säkerhets- och trygghetsfunktionen
• digitaliseringsenheten
• dataskyddsombud

Kanslienheten leder, styr och samordnar arbetet med ärendehantering, sammanträdesadministration, diarium, juridik, utredning, administration, IT och kommunarkiv. Kanslienheten ansvarar för diarium och sammanträdesadministrationen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ledningsutskott och verksamhetsberedningen. Kommunarkivet är slutarkiv och ansvarar för styrning och stöd i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor för förvaltningar/bolag.

 

 

ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad av att ha hand om och utveckla kommunens gemensamma administrativa processer? Då kan det här vara jobbet för dig!

Ditt uppdrag som kanslichef är att leda, samordna och stödja kanslienhetens arbete. Uppdraget innefattar personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för enheten och för de 16 medarbetarna.

Det dagliga arbetet handlar om ansvar för att arbetet fungerar effektivt och kontinuerligt utvecklas för de olika sakområdena. Detta sker i nära samverkan med medarbetarna och avdelningschefen.
I uppdraget ingår att medverka i arbetet med andra frågor som åligger avdelningen.

Arbetet är med andra ord varierande - och viktigt, då det i grunden handlar om att stödja kommunens demokratiska uppdrag och processer.


KVALIFIKATIONER
Du som söker har högskole-/universitetsutbildning inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller motsvarande utbildningsbakgrund som arbetsgivaren finner lämplig. Meriterande är utbildning inom organisationsutveckling och/eller ledarskap, eller liknande som arbetsgivaren finner lämplig.

Uppdraget kräver en mycket god förståelse för, kunskap inom och flerårig erfarenhet av att bedriva arbete med kommunala administrativa processer som berör både politiska beslut och tjänstemannabeslut. Mycket god insikt i vilka krav som ställs i en politiskt styrd organisation behövs också, likaså kunskap om lagar och förordningar som gäller inom kommunal administration. Dessutom behövs förmågan att se och hantera förvaltningars/bolags behov för att utveckla den kommunala administrationen. Resultatfokus i god samverkan med olika aktörer är av vikt.

Som person är du lyhörd, flexibel och har god förmåga till prestigelöst samarbete. Du har en god problemlösande analysförmåga och en hög kvalitetsmedvetenhet i kombination med ett tydligt strukturerat arbetssätt. Du har en förmåga att omvandla övergripande uppdrag, målformuleringar och värderingar till konkret utvecklingsarbete med resultatfokus. Du tillämpar och kommunicerar ett ledarskap som bygger på tillit, förtroende, omtanke och förmåga att skapa delaktighet. Du involverar och delegerar, och du kan skapa balans mellan olika sakfrågor. Du är trygg i dig själv, ditt ledarskap och din kompetens, även vid motgång. Du visar på drivkraft och engagemang. Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift. Du ser verksamheten ur ett större sammanhang och verkar för hela kommunens bästa.

Du har goda kunskaper kring hur dagens kommunikations-/IT-redskap påverkar administrativt arbete inom en kommunal verksamhet. Erfarenhet av diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron är meriterande.

Du arbetar strukturerat med planering, genomförande och uppföljning. Meriterande är erfarenhet av arbete med organisationskultur och värderingar, samt tidigare erfarenhet av uppdrag med personalledning/chefsuppdrag.

Välkommen med din ansökan till en samhällsutvecklande tjänst!

 

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.

Information om fackliga kontaktpersoner kommer att publiceras vecka 34.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenhet
Kanslichef, kommun: erfarenhet efterfrågas

Om lön
Enligt avtal.

Om anställningsvillkor
Heltid.
Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner
Ann-Mari Mäkikangas, avdelningschef, Telefonnummer: 035-13 72 59

Ange referens A803602 - 2018.