Säkerhetsstrateg Halmstad Kommun

  • Halmstadjobb
  • Halmstad, Sweden
  • Aug 05, 2018
Heltidsanställd Offentlig sektor Övrigt

Beskrivning av jobbet

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet i Halmstads kommun och ansvarar för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor.

Säkerhets- och trygghetsfunktionen är en del av avdelningen för ledningsstöd på kommunledningsförvaltningen. Avdelningen för ledningsstöd har ansvar för ledning, styrning, samordning och stöd för det kommungemensamma arbetet med administration, sammanträdeshantering, säkerhet & trygghet, överförmyndarverksamhet och digitalisering. Detta innebär ansvar för att skapa och realisera strategier och styrdokument för kommunen och verka för förändringar i önskad riktning.

 

ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad av säkerhets- och trygghetsfrågor i allmänhet, och i kommunal verksamhet i synnerhet? Då kan detta vara jobbet för dig!

I rollen som säkerhetsstrateg ingår du i säkerhets- och trygghetsfunktionen inom avdelningen för ledningsstöd på kommunledningsförvaltningen.

Säkerhets- och trygghetsfunktionen har ett funktionsansvar i kommunen för att:
• leda, styra, samordna och stödja arbetet med krisledning kommungemensamt och inom förvaltningar/bolag.
• leda, styra och samordna arbetet med kommungemensamma risk- & sårbarhetsanalyser och stödja arbete med risk- & sårbarhetsanalyser inom förvaltningar/bolag.
• leda, styra, samordna och stödja arbete med trygghetsfrågor, social oro, våldbejakande extremism mm.
• leda, styra, samordna och stödja arbete i kommunen som kopplas till säkerhetsskyddslagen.
• leda, styra, samordna och stödja arbete i kommunen som kopplas till civilt försvar och höjd beredskap.

Säkerhets- och trygghetsfunktionen har mandat och ansvar för att fastställa rutiner, stödmaterial mm. samt att arrangera utbildningar och övningar inom verksamhetsområdet.

Som säkerhetsstrateg arbetar du i ett team med tre kollegor där arbetsuppgifterna handlar om att utveckla kommunens krisorganisation och krisledning, utveckla och genomföra utbildningar och övningar, hålla i möten om risk- och sårbarhetsarbete, civilt försvar eller säkerhetsskyddarbete i olika verksamheter, utveckla användningen av tekniska stödsystem för krishantering (t.ex. Rakel och WIS), bedriva förebyggande arbete kring social oro och våldsbejakande extremism etc.

Arbetet är med andra ord varierande - och viktigt, då det i grunden handlar om att stärka kommunens förmåga att minska risker och sårbarheter, och öka förmågan att hantera oönskade händelser och kriser av olika grad.

 

KVALIFIKATIONER
Du som söker har högskole-/universitetsutbildning inom säkerhetsområdet med inriktning mot risk, sårbarhet och krishantering, höjd beredskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av risk- och sårbarhetsarbete och krishanteringsarbete i offentlig organisation, arbete i krisledningsstab och arbete som utbildare är ett krav.

Du behöver vara väl insatt i arbete i enlighet med lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, säkerhetsskyddslagen samt lagstiftning som reglerar totalförsvarsfrågor. Önskvärt är tidigare erfarenhet av samverkan mellan kommun och länsstyrelse i säkerhets- och krisfrågor, såväl som erfarenhet av Rakel och WIS.

Du är stabil, lugn och utåtriktad, samt har ett stort intresse för att utveckla verksamheter kvalitativt via långsiktiga processer. Du har en tydlig pedagogisk förmåga som behövs för att stödja och utbilda andra enskilt eller i storgrupp, så att bl.a. deras förmåga att minska sårbarheter och öka krishanteringen förstärks. Du kan arbeta självständigt samtidigt som din förmåga att flexibelt, prestigelöst och pragmatiskt samarbeta i grupp och vara en del av ett team har avgörande betydelse. Du ska också ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, och du känner dig bekväm med att tala och agera inför stora grupper. Du är strukturerad och uppdrags- och resultatorienterad. Du förstår med lätthet kopplingar mellan aktiviteter, uppdrag, mål och resultat. Du är analytisk och har en god omvärldsbevakande förmåga. Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse.

I tjänsten ingår uppdrag som stabschef i den kommungemensamma krisledningsstaben samt tjänstgöring som Tjänsteperson I Beredskap (TIB). Tidigare erfarenhet av arbete som stabschef och TIB är därav önskvärd.

Tjänsten är säkerhetsklassad i nivå 2, vilket förutsätter att svenskt medborgarskap. Registerkontroll och säkerhetsprövning kommer att genomföras med SÄPO.

Välkommen med din ansökan till en samhällsviktig tjänst!


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.

Information om fackliga kontaktpersoner kommer att publiceras under vecka 34.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenhet
Säkerhetsrådgivare: erfarenhet efterfrågas

Om lön
Enligt avtal.

Ange referens A803598 - 2018.