Business Controller

  • HMS INDUSTRIAL NETWORKS
  • Halmstad, Sweden
  • Jun 26, 2018
Heltidsanställd Administration/Kontor/Kundtjänst/Reception Ekonomi Ingenjör/Tekniker Övrigt

Beskrivning av jobbet

HMS Industrial Networks är en innovativ, ledande global leverantör av produkter och lösningar för industriell kommunikation. HMS har huvudkontor i Halmstad, Sverige, med kontor i Belgien, Kina, Danmark, Spanien, Schweiz, Frankrike, Tyskland, Italien, Indien, Japan, Singapore, Storbritannien, Finland och tre städer i USA (Chicago, Boston och Pittsburgh). HMS har över 530 anställda, en omsättning på 1,2 BSEK (2017) och är noterat på NASDAQ-OMX Nordic Exchange, Mid Cap, Information Technology.

HMS affärsvision är: ”I en värld där alla maskiner och apparater är intelligenta och uppkopplade, är HMS ledande i att få industriella enheter och system att kommunicera – för en mer produktiv och hållbar värld.”

HMS Industrial Networks söker en högpresterande Business Controller för vår största Business Unit (BU) Anybus. BU Anybus representerar 60 % av koncernens totala försäljning och är en viktig del för bolagets framtida tillväxt. De huvudsakliga uppgifterna för denna Business Controller blir att stödja General Manager för Anybus med proaktiv analys, ansvara för budget och prognoser samt relaterad uppföljning av dessa. Tjänsten kommer att ingå i affärsenhetens ledningsgrupp. Initialt kommer tjänsten även att inkludera en stödjande roll för två av HMS Market Units (MU). Arbetsuppgifterna inom Market Units kommer att vara av liknande karaktär som uppgifterna inom BU Anybus, där sker rapporteringen till General Manager för respektive Market Unit.

Arbetsuppgifter

• Ansvarig för budget och prognoser samt relaterad uppföljning för att säkerställa en god kostnadskontroll
• Projektrapportering enligt koncernens redovisningsprinciper
• Proaktiv analys av BU Anybus samt identifiering av förbättringspotential
• Stödja Anybus General Manager Market Unit General Managers med diverse ad hoc-analyser
• Förbereda material för möten med BU Anybus Advisory Board och för koncernens ledningsgruppsmöten
• Aktivt deltagande i BU Anybus ledningsgrupp

Rollen är ny, vilket innebär att fokus för det första året ligger på att etablera och bygga upp en stark arbetsprocess inom BU Anybus för budget, prognos och affärsuppföljning. Business Controller för BU Anybus ska även säkerställa kostnadskontroll och medverka till att bygga en ökad kostnadsmedvetenhet inom affärsenheten.

För att lyckas i rollen som Business Controller på HMS Industrial Networks ser vi att du har en MSc i företagsekonomi eller motsvarande erfarenhet från en liknande roll, helst från en internationell koncern. Du har en god förståelse för koncerninterna transaktioner, internprissättning och erfarenhet av BI-system eller motsvarande.

Vi söker en lagspelare som är affärsdriven, strukturerad och har mycket goda analytiska färdigheter. Då HMS är en platt organisation är det viktigt att du kan kommunicera med olika människor på olika nivåer inom organisationer. Du behöver ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.

Hos HMS värdesätter vi våra medarbetare och anser att det är personalen som gör HMS framgångsrik. Vi värdesätter vår innovativa, välkomnande arbetskultur och strävar efter att stödja vår personal i deras personliga och professionella utveckling.

Under veckorna 29-32 har vi semester och har då begränsade möjligheter att svara på evenuella frågor.

Arbetslivserfarenhet
Business controller: erfarenhet efterfrågas