Gradén Mattsson Försäkringsförmedling

Gradén Mattsson Försäkringsförmedling har sedan hösten 2000 ett väletablerat samarbete med If Skadeförsäkring. Tillsammans har vi skapat Sveriges vassaste säljorganisation. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra konceptet.

Med vår spetskompetens inom bemanning, personalfrågor och försäljning tillsammans med Ifs starka varumärke och väl komponerade produktportfölj har vi skapat ett starkt koncept. Samarbetet ger ett av branschens bästa Anställningserbjudanden. Vi erbjuder ett stimulerande arbetsklimat, hög personalservice och stora förtjänstmöjligheter.
Med personalens trivsel och utveckling i fokus lägger vi grunden för att skapa duktiga förmedlare där samtalet, dialogen står i centrum.
Idag arbetar vi tillsammans med If på fyra orter i landet: Göteborg, Norrköping, Halmstad och Gävle.