Hallandstrafiken

Hallandstrafiken AB, som ägs av Region Halland, svarar för kollektivtrafiken i länet. Vi ansvarar för buss- och tågtrafik samt för upphandling och beställning av anropsstyrda resor vad gäller sjuk- och anropsstyrd Trafik mm. Vi utför även planering och upphandling av skolskjutsar. Vi är ca 80 medarbetare och omsätter drygt 900 mnkr om året. 

Vi söker ständigt efter nya mediearbetare och du kan lägga upp din spontanansökan genom att följa länken här.