Nitator i Oskarström

Nitator är latin och betyder framåtsträvande och utvecklade. Nitator ska vara en av Världens ledande leverantörer till fordonsrelaterad industri och vara en av regionens mest attraktiva arbetsplatser inom verkstadsindustrin.

Nitator med kärnprocesserna i Hylte och Oskarström ger en komplett förädlingskedja som kan hantera både höga och låga volymer med högt automatiserade tillverkningsmetoder, kompletterat av vår verksamhet i Litauen och vår strategiska partner i Kina.

I Sverige är vi 225 medarbetare. Som leverantör till fordonsindustrin med krav och system som har som mål att uppnå 0 fel ställs höga krav på oss att alltid utvecklas och gå framåt.

Nitator använder sig av den senaste produktionstekniken, samtidigt som medarbetaren har en mycket stor och viktig roll att fylla. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, ansvar och engagerade arbetskamrater. På Nitator ger vi dig möjligheten!