Getinge Group

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Visionen är att bli världens mest eftertraktade bolag inom medicinteknik.  

Getingekoncernen omsätter över 30 miljarder kronor och har försäljning via egna bolag världen över. Produktionen bedrivs vid anläggningar i Brasilien, Frankrike, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Totalt har koncernen över 15 000 anställda i 40 länder. - See