MIHR Searvh&Development

VÅR MISSION ÄR ATT BLI DIN PARTNER OCH STÖD NÄR DU BYGGER DITT DREAM-TEAM.

Så här jobbar vi:
Rekrytering&Urval: Stöd vid kravprofil, mediastrategi, annonsering, administration av ansökningar, kompletterande search, urval, intervjuer, personlighetskartläggning, referenstagning, bakgrundskontroll. Search/Executive Search/Headhunting: Avancerad sökning och matchning mot kravprofil. Second Opinion Internsökande/Externsökande: Referenstagning, research, personlighetskartläggning/kartläggningsinstrument. Grupp/Team-analys: Kartläggning av teamets sammansättning utifrån egenskaper och kompetens, dess styrkor och utvecklingspotential. Team- Ledar- och medarbetarcoachning: Med enjoyment-performance-teorin i botten och Jaget, Laget&Företaget som byggstenar utvecklar vi både Individen och Teamet mot proaktivetet, öppenhet och högprestation. Bemanning: Kort- och långtidsuthyrning av personal. Hyr förs-anställ-sedan. Interimsuppdrag: Chefer, VD:ar , projektledare och specialister att hyra för övergångs- och tidsatta uppdrag. Styrelser och Advisory Boards: Rekrytering av ledamöter, ordföranden och valberedningar.