OnePartnerGroup

OnePartnerGroup finns lokalt i Halland och består av Carl, Carina och Maria som har arbetat med rekrytering och bemanning i många år. Vårt engagemang ligger i att utveckla företag och människor och få dem att växa. Vi drivs av samarbetet med de lokala företagen, att lära känna dem och hjälpa dem med kompetensförsörjning. Vi har en stark lokal förankring och brinner för att hitta rätt personer till våra lokala företag här i Halland. Med engagerade konsulter bemannar vi företag inom bland annat ekonomi, administration, kundservice och produktion. Vi är en komplett leverantör av kompetens inom både yrkesarbetare- och tjänstemannasektorn. Tillsammans med våra 1 000 konsulter är vi verksamma på 25 orter, från Norrköping i norr till Halmstad i söder. Vi vill vara Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag.