Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet – är en organisation som utbildar i entreprenörskap. Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet försöker att ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Läs mer på www.ungforetagsamhet.se